Sunday, October 25, 2015

டெல்லி பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட போது

முகநூல்
தோழி சுலேகா
டெல்லி பெண் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட போது அதை மீடியா பரப்பரப்பாக பேசியது..
தோழி. அருந்ததி ராய் அவர்களின் விமர்சனம் இந்த நாட்டு இறையான்மை மீது...
பார்ப்பன பெண்களுக்கு ஒரு நியாயம் மற்ற பெண்களுக்கு ஒரு நியாயம் என்று இருக்க கூடாது..

 
 

No comments: